Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 01/04/2021

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tham dự phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm các vụ án hình sự và xét xử lưu động tại xã Sơn bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; gắn thực hiện chức năng, nhiệm vụ với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngày 30/3/2021 đồng chí Bàn Cao Sinh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu thay mặt tập thể Lãnh đạo, cùng các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng THQCT, kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự (Phòng 7) tham dự và chỉ đạo xét xử 03 vụ án hình sự rút kinh nghiệm và xét xử lưu động tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, gồm: Vụ án Vùi Văn Trường, sinh năm 1971, trú tại bản San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại Khoản 1, Điều 251 BLHS; Vụ án Đèo Văn Thìn, sinh năm 1994, trú tại bản Bình Luông, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 249 BLHS; Vụ án Vàng Seo Hồng, sinh năm 1999, trú tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường phạm tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Khoản 1, Điều 313 BLHS.

                   

                                      Kiểm sát viên Lê Văn Khánh trình bày bản Luận tội

         

                            Đồng chí Kiểm sát viên Bùi Thị Minh Quế công bố bản Cáo trạng

 

                        Kiểm sát viên Lê Văn Khánh trình bày bản Luận tội vụ án Vàng Seo Hồng

                                                      Toàn cảnh phiên họp rút kinh nghiệm

               

Tại phiên tòa, các Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp và tác phong duy trì công tố. Bài phát biểu luận tội đã đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ hành vi phạm tội của các bị cáo, tính chất, phương pháp, thủ đoạn phạm tội, tác hại, hậu quả gây ra cho xã hội, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội và đánh giá đúng, đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề xuất các căn cứ áp dụng pháp luật, mức hình phạt bảo đảm phù hợp, chính xác, có căn cứ, đúng pháp luật, mang tính thuyết phục cao, làm cơ sở cho Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo.

 

Thông qua việc xét xử vụ án hình sự, các Kiểm sát viên đã làm tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho quần chúng nhân dân và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm đối với cơ quan chức năng.

                                                                              Ngô Nguyên, Phòng 7, VKSND tỉnh Lai Châu.