Những kết quả đạt được của liên ngành tố tụng huyện Mường Tè

Người đăng: - ngày đăng: 31/12/2020

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình phối hợp năm 2020 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2021

 

Chiều ngày 29/12/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình phối hợp năm 2020 và ký kết các Chương trình phối hợp năm 2021 về việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Công an, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự, các Đồn Biên phòng, Thanh tra, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Tè.

 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Công an, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự, 05 Đồn Biên phòng, Thanh tra, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Tè cùng các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký, Chấp hành viên, Giám định viên, cán bộ giúp việc của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan.

 

                                                                  Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè trình bày 06 Dự thảo báo cáo về kết quả công tác phối hợp trong năm 2020.

 

Trên cơ sở Dự thảo các báo cáo và kết quả công tác phối hợp năm 2020, tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, làm rõ kết quả thực hiện mối quan hệ phối hợp, nhất là những kết quả nổi bật, phân tích những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong công tác phối hợp năm 2020, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác phối hợp trọng tâm năm 2021.

 

Tại Hội nghị, Viện KSND huyện Mường Tè đã chủ trì, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa VKSND huyện Mường Tè với Tòa án nhân dân huyện và 08 Chương trình phối hợp công tác năm 2021, gồm: Chương trình phối hợp giải quyết án hình sự giữa Viện kiểm sát huyện Mường Tè với CQĐT Công an huyện, các Đồn Biên phòng; Chương trình phối hợp công tác giữa Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè.

 

 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và VKSND huyện Mường Tè; Chương trình phối hợp giữa VKSND huyện Mường Tè với Cơ quan điều tra, các Đồn Biên phòng, Hạt Kiểm lâm, Thanh tra, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Mường Tè về công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

 

 Chương trình  phối hợp giữa  Ủy ban nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè về công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và các vi phạm pháp luật tại UBND xã, thị trấn; Chương trình  phối hợp giữa Chi cục thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

 Chương trình phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; Chương trình phối hợp giữa Viện kiểm sát với Công an, Tòa án và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường Tè về công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái./.

                                                                   Bùi Ngọc Chín