Phần mềm số hóa hồ sơ các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 15/07/2021

Tải phần mềm tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1uL34vuP9UsNTvzdicuP5YtBSKdiTXf-7?fbclid=IwAR1SpEUfvzhGPLRbHPxsSs8Q-jaGxizYtHLF5dcvHk_-WO6AMD-gRk6jXsg