Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 16/03/2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu. Nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như việc kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Chú trọng việc kiểm tra trực tiếp việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, triển khai số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp. Trong quý I năm 2023, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật, trong đó có giải pháp trực tiếp tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, theo đó Phòng đã tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường, Than Uyên.

                    Ảnh phiên tòa rút kinh nghiệm có trình chiếu tài liệu, chứng cứ, bài phát biểu của Kiểm sát viên.

 

Qua việc tham dự các phiên tòa rút kinh nghiệm của các đơn vị cho thấy, quá trình kiểm sát giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ, ban hành văn bản yêu cầu Tòa án thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ, số hóa hồ sơ, chuẩn bị tài liệu theo Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hướng dẫn việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm. Trong đó, tại phiên tòa do Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên thực hiện, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt việc trình chiếu tài liệu, chứng cứ, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

                             Ảnh họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa tại VKSND huyện Than Uyên.

 

Nhìn chung tại các phiên tòa rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên đã kiểm sát tốt việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng, hỏi đương sự để làm rõ những nội dung liên quan trong vụ án, kịp thời bổ sung những nội dung mới phát sinh tại phiên tòa vào dự thảo bài phát biểu, đề nghị của Kiểm sát viên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

                           Ảnh họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa tại VKSND huyện Tam Đường.

 

Sau mỗi phiên tòa, các đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, nhận xét về kỹ năng xử lý tình huống của Kiểm sát viên tại phiên tòa, việc nghiên cứu, đề xuất cũng như nội dung bài phát biểu của Kiểm sát viên,... Các ý kiến tham gia, phân tích những ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên giúp Kiểm sát viên học hỏi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa và kỹ năng của Kiểm sát viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trình chiếu tài liệu, chứng cứ, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trao đổi, hướng dẫn đối với  Viện kiểm sát nhân dân các huyện về kỹ năng kiểm sát việc thụ lý vụ án, nhất là kiểm sát việc xác định nội dung khởi kiện, thống nhất về quan điểm, nhận thức và việc áp dụng pháp luật, đồng thời có những chỉ đạo trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát Lai Châu đề ra.

                                             Nguyễn Thị Dung, Phòng 9 VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE