Tiến hành học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Người đăng: - ngày đăng: 26/10/2020

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 23/10/2020, tại hội trường VKSND thành phố Lai Châu, Chi bộ VKSND thành phố đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên Chi bộ đã quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

              Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị, chi bộ cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ VKSND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, lấy ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị vào dự thảo Chương trình hành động.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị đã nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, hoàn thành có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Ngành và địa phương đã giao.

                                                                      Nguyễn Thắm, Tổ tuyên truyền VKSND thành phố Lai Châu.