Tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự Tp Lai Châu

Người đăng: - ngày đăng: 08/07/2022

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 128 ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu từ ngày 05 tháng 07 năm 2022 đến ngày 07 tháng 07 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu.

 

Đoàn kiểm sát do đồng chí Đào Ngọc Dũng, Trưởng phòng 8, VKSND tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn; cùng Kiểm sát viên của đơn vị Phòng 8, đại diện Lãnh đạo VKSND thành phố Lai Châu và đồng chí Tẩn Thị Quý Thương, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tham gia giám sát hoạt động tư pháp. Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dũng, Trưởng đoàn công bố Quyết định về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu trong công tác thi hành án dân sự.

                             Đồng chí Đào Ngọc Dũng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự thời điểm từ 01/10/2021 đến 30/6/2022, Đoàn tiến hành kiểm sát hồ sơ sổ sách nghiệp vụ kế toán, kho quỹ, hồ sơ nghiệp vụ thi hành án và các công tác nghiệp vụ khác.

 

Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu đã triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, đảm bảo mọi Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền đều được đưa ra thi hành. Sau khi nhận được bản án, quyết định và có đơn yêu cầu của người được thi hành án hoặc người phải thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu đã vào sổ thụ lý, ra quyết định thi hành án và phân công cho Chấp hành viên tổ chức thi hành. Chấp hành viên đã tiến hành xác minh và phân loại án để có biện pháp giải quyết đối với từng loại án cụ thể. Việc lập hồ sơ, sổ sách, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự Chi cục đã lập đầy đủ các loại sổ sách theo đúng quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ Tư pháp. Công tác thu, chi và quản lý tiền thi hành án, công tác giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng trình tự, thủ tục đều được thực hiện đúng quy định Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

                 Kiểm sát viên đang tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ chứng từ kế toán THA

 

Sau ba ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, phát biểu chỉ đạo tại buổi kết luận kiểm sát trực tiếp, đồng chí Đào Ngọc Dũng, Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh Lai Châu ghi nhận những kết quả tích cực mà Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số vi phạm đối với nghiệp vụ kế toán thi hành án và một số hồ sơ thi hành án còn hạn chế mà đoàn kiểm sát đã chỉ ra và yêu cầu đơn vị cần phải khắc phục trong thời gian tới… thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu, đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Chi cục trưởng nghiêm túc tiếp thu và có hướng khắc phục theo đúng quy định trong thời gian tới.

 

                                                     Khuất Thị Tâm, VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE