Tiến hành kiểm sát trực tiếp trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

Người đăng: - ngày đăng: 03/07/2020

           Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Ngày 25/6/2020 Đoàn kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu do Đồng Chí Phùng Ngọc Thanh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

          Tại buổi làm việc với Trại giam công an tỉnh, đoàn đã được nghe lãnh đạo Trại tạm giam báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và kiểm tra thực tế nơi quản lý, giam giữ, nơi ăn, ở một số người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Qua kiểm sát cho thấy, Trại giam công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; đảm bảo sổ sách, thủ tục hồ sơ đầy đủ; thực hiện tốt công tác phân loại, quản lý; tăng cường công tác giáo dục và thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù; không để xảy ra trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc quá hạn trong giam giữ; tổ chức và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. 

          Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trại giam công an tỉnh cũng gặp không ít khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, cán bộ còn thiếu nhất là cán bộ nữ thực hiện nhiệm vụ quản giáo. Vì vậy, Trại giam công an tỉnh cũng đã kiến nghị Đoàn kiểm tra có ý kiến, kiến nghị với ngành công an sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc; để đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

         Kết thúc buổi kiểm sát, giám sát đoàn đã đề nghị Trại Tạm giam Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù. Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý và giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù.

                                                                              TG. Lò Siêu - VKSND tỉnh Lai Châu