Tiêu hủy vật chứng trong các vụ án

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 27/04/2021

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

 

Chiều ngày 26/4/2021, Kiểm sát viên đai diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo Quyết định số 06/QĐ-CCTHADS ngày 23/4/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng.  Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng là Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ và thành viên là đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sìn Hồ.

Trong đợt tiêu hủy này, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ đưa ra tiêu hủy vật chứng của 05 vụ án hình sự gồm: 16,72 gam Hồng phiến, 24,14 gam Heroine, các phong bì niêm phong ban đầu, túi zip, mảnh nilon đựng ma túy ….  Các vật chứng trên được tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy.

                                                              Hình ảnh tiêu hủy vật chứng

 

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự.

                                                                           Ngọc Anh,  Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ