Trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đội An ninh Công an thành phố Lai Châu

Người đăng: - ngày đăng: 30/07/2020

          Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 và Kế hoạch số 333 ngày 15/7/2020 của Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu, ngày 29/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đội An ninh - Công an thành phố Lai Châu.  

Ảnh: Đại diện đơn vị được kiểm sát báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

         Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đội an ninh Công an thành phố Lai Châu báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ thụ lý và tài liệu có liên quan đến công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua kiểm sát nhận thấy Cơ quan CSĐT và Đội an ninh Công an thành phố Lai Châu đã mở đầy đủ các sổ sách theo dõi các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc phân loại, xác minh ban đầu được tiến hành đúng trình tự; việc giải quyết nhìn chung đảm bảo theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/ 2017.
          Tuy nhiên trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lai Châu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: còn trường hợp chưa kịp thời thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận nguồn tin tới VKS theo quy định tại khoản 5 Điều 146 BLTTHS.

         Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Bá Đoàn, Phó viện trưởng - trưởng đoàn nêu lên những ưu điểm, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lai Châu khắc phục trong thời gian tới. Đại diện Cơ quan CSĐT và Đội an ninh Công an thành phố Lai Châu nhất trí cao và tiếp thu các nội dung kết luận của Đoàn kiểm sát.

                                                                                           Tin/ ảnh: Đồng Xuân - VKSND thành phố