Trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ, Công an thành phố Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 06/09/2023

Vừa qua Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã tiến hành kiểm sát sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu. Đoàn kiểm sát do đồng chí Đinh Văn Đức, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị.

                               Đ/c Đinh Văn Đức, Phó Viện trưởng công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

 

Sau khi công bố quyết định và kế hoạch tiến hành kiểm sát, đồng chí Trưởng cơ sở giam giữ Công an thành phố Lai Châu đã báo cáo kết quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ, Công an thành phố Lai Châu quý III năm 2023, các thành viên đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan; kiểm tra các phòng, buồng tạm giữ, tạm giam, gặp hỏi trực tiếp những người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

 

Quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an thành phố cơ bản đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam như: Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được quan tâm thực hiện theo đúng quy định; không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật; đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Bên cạnh những kết quả đạt được, Nhà tạm giữ còn một số tồn tại, hạn chế cần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới như: Việc bàn giao người được trích xuất quá thời hạn trích xuất nhưng không có Lệnh gia hạn trích xuất đối với 01 người bị tạm giam (vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015); hệ thống sổ sách chưa cập nhật theo quy định tại Thông tư 12/2020/TT/ BCA ngày 07/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù.

 

Sau khi nghe kết luận của đoàn kiểm sát, đồng chí Lò Anh Đức, Trưởng cơ sở tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Lai Châu, thay mặt Nhà tạm giữ phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát đã kết luận, đồng thời có giải pháp để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm sát đã chỉ ra./.

                                                                            Phùng Mai Hoa

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE