Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 06 tháng cuối năm 2020

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 20/11/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 và Quyết định số 475/QĐ-VKS ngày 10/11/2020 của Viện trưởng VKSND Thành phố Lai Châu, ngày 16/11/2020, VKSND Thành phố Lai Châu phối hợp với UBMTTQ và Tòa án nhân dân Thành phố Lai Châu tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà Tạm giữ Công an Thành phố Lai Châu  6 tháng cuối năm 2020.

 

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Bá Đoàn, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Đồng chí Lê Văn Thành,  Phó Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/11/2020.

 

Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu báo cáo, các loại sổ sách, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ.

 

Đoàn Kiểm sát làm việc với Công an Thành phố Lai Châu

 

           Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát nhận thấy, trong 06 tháng đầu cuối 2020, Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đã cơ bản thực hiện tốt công tác chuyên môn, cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam, Luật thi hành án hình sự; đấu tranh có hiệu quả với các loại vi phạm, tội phạm góp phần giữ vững trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện đúng quy định. Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật. Các chế độ ăn, mặc, ở cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, việc thăm gặp, nhận quà người nhà của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án được thực hiện đúng quy định pháp luật. Cán bộ Nhà tạm giữ thường xuyên quan tâm đến sức khỏe, thực hiện khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân theo quy định của pháp luật.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu, Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu vẫn còn một số hạn đã được Đoàn kiểm sát  chỉ ra trong quá trình kiểm sát và đề nghị đơn vị kịp thời khắc phục để công tác tạm giữ tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Kết hợp với việc kiểm sát trực tiếp 06 tháng cuối năm, VKSND Thành phố Lai Châu đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 03 kiến nghị mà VKS thành phố đã ban hành trong năm 2020 đối với Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS Công an thành phố Lai Châu. Kết quả, Nhà tạm giữ và Cơ quan THAHS Công an Thành phố Lai Châu đã quán triệt, khắc phục triệt để những thiếu sót, vi phạm nêu trong kiến nghị.

 

  Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Bá Đoàn đã công bố Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, đồng thời đề nghị Nhà tạm giữ Công an Thành phố Lai Châu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại diện Nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cán bộ của Nhà tạm giữ khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trên.

                                                                                                         Lê Trang, VKSND Thành phố Lai Châu