Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020

Người đăng: - ngày đăng: 26/06/2020

           Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 và Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu, ngày 26/6/2020 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà Tạm giữ Công an thành phố Lai Châu 6 tháng đầu năm 2020. Tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Thị Dịu - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn; đồng chí Lê Văn Hùng – Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu, đồng chí Hoàng Thị Vân Anh – Phó chánh án Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu cùng các đồng chí là Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ.

                Đồng chí Nguyễn Thị Dịu – Phó viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

          Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đại diện Nhà Tạm giữ đồng chí Hoàng Minh Tiến Dũng - Phó Trưởng Công an - Trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố thông qua báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù theo yêu cầu của Viện kiểm sát. Qua trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi lao động của phạm nhân; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ. Đoàn kiểm sát thấy: Trong 06 tháng đầu năm 2020, Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi hành tạm giữ tạm giam, Luật thi hành án hình sự. Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định. Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật. Các chế độ ăn, mặc, ở cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được đảm bảo theo đúng quy định ngày thường và dịp lễ 30/4, 01/5/2020. Việc thăm gặp, nhận quà người nhà của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án được thực hiện đúng quy định pháp luật. Cán bộ Nhà tạm giữ thường xuyên quan tâm đến sức khỏe, việc khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân theo quy định của pháp luật.

         Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu, Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu vẫn còn một số những tồn tại hạn chế trong việc cập nhật sổ tạm giữ, tạm giam.

         Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà Tạm giữ Công an thành phố Lai Châu đồng thời đề nghị Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại diện Nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cán bộ của Nhà tạm giữ khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trên.

                                                                                               Lê Trang – VKSND thành phố Lai Châu