Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lai Châu

Người đăng: - ngày đăng: 16/06/2022

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu, thông qua hoạt động kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã phối hợp với Cơ quan điều tra kiểm tra công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin, tin báo, tố giác tội phạm của lực lượng Công an cấp xã  theo quy định của của Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2021 tại các xã, phường gồm: phường Đông Phong, Tân Phong, Quyết Tiến và xã San Thàng.

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài  - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Lai Châu báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

 

Sau khi nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, các thành viên trong đoàn kiểm sát đã tiến hành đối chiếu số liệu, kiểm tra sổ sách, hồ sơ. Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu đã cơ bản thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như: Bố trí phòng trực ban hình sự, phân công cán bộ, Điều tra viên tiếp nhận nguồn tin tội phạm do cá nhân, tổ chức cung cấp. Khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đơn vị đã mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ, kịp thời. Sau khi thụ lý, đơn vị đã tiến hành phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chính xác, phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Điều tra viên thụ lý giải quyết. Khi tiếp nhận và phân công đều thông báo, gửi đến Viện kiểm sát cùng cấp và người báo tin. Đối với những tố giác, tin báo có nội dung phức tạp, Cơ quan điều tra Công an thành phố Lai Châu đều có sự phối hợp, trao đổi thống nhất với cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố.         
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: vi phạm về lập biên bản (quy định tại Điều 133 BLTTHS); vi phạm về xem xét dấu vết trên thân thể (quy định tại Điều 203 BLTTHS);….Đối với Công an xã, phường vẫn còn vi phạm về thời hạn chuyển tin báo cho Cơ quan điều tra, chưa gửi phiếu chuyển nguồn tin đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu để kịp thời nắm và kiểm sát đối với nguồn tin tội phạm mà Công an xã, phường tiếp nhận và chuyển giải quyết theo thẩm quyền….    
Tại buổi kết luận đồng chí Nguyễn Thị Dịu - Phó Viện trưởng đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu tổ chức họp rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trên; đồng thời đôn đốc, chỉ đạo Cơ quan điều tra nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đúng quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 11 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT - BCA - BQP - BTC - BNN&PTNT - VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã ban hành kết luận với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung vi phạm mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra v đồng thời cũng xác định thời gian tới sẽ có những biện pháp khắc phục vi phạm để thực hiện đúng quy định của pháp luật./.     

 

                                                                                        Lê Hằng - VKSND thành phố Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE