Tuyên truyền pháp luật tại Nhà tạm giữ

Người đăng: - ngày đăng: 15/04/2021

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện Sìn Hồ

 

Chiều ngày 14/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Sìn Hồ, Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ đã tổ chức 01 buổi tuyên truyền pháp luật chuyên đề về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Buổi tuyên truyền có sự tham gia của toàn bộ 26 người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại Nhà tạm giữ.

 

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho người bị tạm giữ, người tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật về Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; nhất là nắm được quyền, trách nhiệm đi bầu cử và quy trình thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người tạm giam, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

           Đ/c Lò Trí Siêu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

            Đ/c Kiều Thị Thắm tuyên truyền hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Sìn Hồ.

                                                                                                     Kiều Thắm, VKSND huyện Sìn Hồ