Tuyên truyền pháp luật tại Nhà tạm giữ

Người đăng: - ngày đăng: 19/04/2021

VKSND  huyện Mường Tè tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Mường Tè.

 

Chiều ngày 16/4/2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè, Viện kiểm sát nhân dân huện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Tham gia buổi tuyên truyền có tất cả 21 người tạm giữ, tạm giam tham gia.

 

                                                  Toàn cảnh buổi Tuyên truyền.

Qua buổi tuyên truyền, người bị tạm giữ, tạm giam đã hiểu rõ được tầm quan trọng của việc bầu cử, các quy định của pháp luật về quyền bầu cử nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong việc tham gia bầu cử, đặc biệt với những người đang bị tạm giữ, tạm giam. Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân nên Đảng, Nhà nước luôn luôn tôn trọng, bảo vệ quyền được bầu cử, lợi ích hợp pháp của người dân trong đó có những người bị tạm giữ, tạm giam. Thông qua công tác tuyên truyền quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam VKSND huyện Mường Tè đã góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Mường Tè trong thời gian sắp tới.

 

            Đ/c Nguyễn Thành Luân tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                         Diệu Linh, VKSND Mường Tè.