Tuyên truyền pháp luật tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 15/04/2021

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành tuyên truyền pháp luật tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu; giúp phạm nhân nâng cao nhận thực và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật; khuyến khích phạm nhân đang cải tạo, chấp hành án ý thức học tập, rèn luyện, cải tạo tốt để sớm trở về gia đình, hòa nhập với cộng đồng.

 

Sáng ngày 09/4/2021 Phòng 8 VKSND tỉnh Lai Châu tiến hành tuyên truyền pháp luật tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu; tại buổi tuyên truyền các phạm nhân đã được nghe đồng chí Đào Ngọc Dũng, Trưởng phòng 8 và đồng chí Vũ Hồng Phong, Kiểm sát viên trung cấp Viện  kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyên truyền một số nội dung của Luật thi hành án hình sự năm 2019 như: Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; Chế độ học tập, học nghề của phạm nhân; Chế độ lao động của phạm nhân; Xếp loại chấp hành án phạt tù; Khen thưởng phạm nhân; Xử lý phạm nhân vi phạm; Chế độ ăn, ở đối với phạm nhân; Chế độ mặc và tư trang của phạm nhân; Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân; Chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân; Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân…

             Đ/c Đào Ngọc Dũng, Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh Lai Châu giới thiệu một số nội dung cơ quan của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

                                          Ảnh toàn cảnh buổi tuyên truyền

                                                                                 Nguyễn Đông, VKSND tỉnh Lai Châu