Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu.

Người đăng: - ngày đăng: 11/11/2021

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 498 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu từ ngày 08 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Cục THADS tỉnh Lai Châu.

 

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn; cùng các thành viên là đồng chí Trưởng phòng và Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị Phòng 8. Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Trưởng đoàn công bố Quyết định số 498/QĐ-VKS về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu trong công tác thi hành án dân sự.

 

Sau khi nghe đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự thời điểm từ 01/10/2020 đến 30/9/2021 Đoàn tiến hành kiểm sát hồ sơ sổ sách nghiệp vụ kế toán, kho quỹ và các công tác nghiệp vụ khác.

­­­­­­              Đồng chí KSV tiến hành kiểm tra hệ thống chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục THADS tỉnh Lai Châu

 

Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu nhận thấy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, đảm bảo mọi Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền đều được đưa ra thi hành. Sau khi nhận được bản án, quyết định và có đơn yêu cầu của người được thi hành án hoặc người phải thi hành án, Cục THADS tỉnh Lai Châu đã vào sổ thụ lý, ra quyết định thi hành án và phân công cho Chấp hành viên tổ chức thi hành. Chấp hành viên đã tiến hành xác minh và phân loại án để có biện pháp giải quyết đối với từng loại án cụ thể. Việc lập hồ sơ, sổ sách, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự Cục thi hành án dân sự đã lập đầy đủ các loại sổ sách theo đúng quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ Tư pháp. Công tác thu, chi và quản lý tiền thi hành án, công tác giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng trình tự, thủ tục đều được thực hiện đúng quy định Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

                                        Kiểm tra kho vật chứng Cục THADS tỉnh Lai Châu

 

Sau ba ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, phát biểu chỉ đạo tại buổi kết luận qua kiểm tra, đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số vi phạm cần phải khắc phục trong thời gian tới… thay mặt Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, đồng chí Trần Công Hướng, Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh nghiêm túc tiếp thu và có hướng khắc phục theo đúng quy định trong thời gian tới.

                                                                                             Khuất Tâm, VKSND tỉnh

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE