Viện kiểm sát nhân huyện Tam Đường phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Tam Đường tổ chức xét xử các vụ án hình sự

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 24/11/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Trong 02 ngày 16-17/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Tam Đường tiến hành xét xử 06 vụ án hình sự.

Trong đó có 02 phiên tòa do đ/c Hoàng Đình Đạt, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường duy trì quyền công tố; 01 phiên tòa do đồng chí Bùi Thị Minh Quế, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường duy trì quyền công tố.

 

          Đ/c Hoàng Đình Đạt, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKS Tam Đường thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Ngoài những người tiến hành tố tụng trong vụ án, người dân tham dự phiên tòa, còn có phóng viên Đài truyền thành truyền hình huyện dự và đưa tin nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Các phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, đặc biệt việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Mức hình phạt của Hội đồng xét xử  tuyên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Tam Đường, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của bà con nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đường.   

                                                                                               VKSND huyện Tam Đường