VKSND huyện Mường Tè đẩy nhanh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm sát những tháng cuối năm 2021

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 15/10/2021

Vừa qua, VKSND huyện Mường Tè phối hợp với Công an huyện Mường Tè tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại 04 UBND các xã Tà Tổng, Nậm Khao, Mường Tè và Bum Tở.

 

Thông qua các cuộc kiểm tra và kiểm sát, Đoàn công tác nhận thấy: UBND các xã đã thiết lập hệ thống sổ sách, ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định; làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Các nguồn tin về tội phạm đều được tiến hành phân loại, xác minh, chuyển giải quyết đúng quy định của pháp luật. Về công tác thi hành án hình sự, nhìn chung các xã đã thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định của Luật thi hành án hình sự; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời uốn nắn và tạo điều kiện cho người chấp hành án được lao động, học tập, qua đó, giúp họ nhận thức được lỗi lầm, tích cực, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, vi phạm như: Sau khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật, có UBND xã chưa thông báo cho Viện kiểm sát theo nội dung của quy chế phối hợp, chưa thiết lập sổ theo dõi người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; sổ theo dõi người được hoãn thi hành án theo Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019.  Sau khi tiếp nhận các hồ sơ thi hành cải tạo không giam giữ, không tiến hành phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án, một số hồ sơ thiếu thủ tục triệu tập người chấp hành án đến để cam kết làm thủ tục thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 65 ngày 28/11/2019.

 

Kết thúc các cuộc kiểm tra và kiểm sát, Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương sự lỗ lực, cố gắng của các đơn vị được kiểm tra và kiểm sát, cần phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời trong thời gian tới UBND các xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp đã ký kết, thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng nhất là việc tái hòa nhập cộng đồng của các bị án sau khi chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án. Đồng thời phải tổ chức rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra, góp phần vào việc thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tại địa phương./.

 

                                                                                                Diệu Linh - VKSND huyện Mường Tè

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE