VKSND huyện Nậm Nhùn tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù năm 2022

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 02/12/2022

Ngày 30/11/2022, Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Bá Đoàn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Nậm Nhùn làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù năm 2022 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn. Tham gia Đoàn kiểm sát còn có sự phối hợp của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Nậm Nhùn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Nhùn.

 

Đồng chí Nguyễn Bá Đoàn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Nậm Nhùn thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

 

Đại diện Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù năm 2022

 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù năm 2022, Đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam, trực tiếp kiểm tra phòng thăm gặp, buồng tạm giữ, tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam.

 

      Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra tài liệu, hồ sơ, sổ sách

 

Qua quá trình kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác giam giữ. Công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam đều được kiểm tra thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền. Tất cả các trường hợp đều được lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm theo, tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy của cơ sở giam giữ; kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí Nguyễn Bá Đoàn thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát

 

Kết thúc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Nậm Nhùn phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn, đồng thời sẽ tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù trong thời gian tới./.

                                                          Lâm Yến - VKSND huyện Nậm Nhùn

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE