VKSND huyện Nậm Nhùn trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 18/05/2021

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 17/5/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã công bố quyết định, kế hoạch và tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn.

 Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Lò Văn Nhiệm, Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm tra viên, chuyên viên trong đơn vị. Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện gồm có đồng chí Trần Văn Dũng, Chi cục trưởng, cùng các đồng chí Chấp hành viên, thư ký trong đơn vị.

Sau khi đồng chí Lò Văn Nhiệm, Phó Viện trưởng công bố Quyết định số 294/QĐ-VKS, kế hoạch số 295/KH-VKS ngày 05/5/2021 về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, đồng chí Trần Văn Dũng Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2020 đến 30/4/2021 và những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch tại đơn vị.

 

Đoàn kiểm sát làm việc với Chi cục thi hành án dân sự

 

Sau khi nghe báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và theo Hướng dẫn số 230/DH-VKS-P8 ngày 09/4/2021 về một số kỹ năng trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính của Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn nhận thấy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự. Hồ sơ thi hành án được cập nhập, bổ sung tài liệu đầy đủ và kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Việc tiến hành xác minh điều kiện thi hành án cũng được tiến hành kịp thời, đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, Chi cục thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế như chưa cập nhập đầy đủ sổ thụ lý, các sổ sách nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát đã công bố dự thảo kết luận, ghi nhận những kết quả mà Chi cục thi hành án đã đạt được và đề nghị Chi cục thi hành án dân sự kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự. Đối với những vi phạm, hạn chế, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn sẽ ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn khắc phục để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

 

                                                                                                                                             Lâm Thảo Yến