VKSND huyện Tam Đường chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Người đăng: - ngày đăng: 19/08/2020

          Thực hiện kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường và Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2020 của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Tam Đường về việc triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2020. Vừa qua, đồng chí Hoàng Đình Đạt, Viện trưởng VKSND, huyện Tam Đường cùng các đồng chí trong Tổ tuyên truyền VKSND huyện Tam Đường phối hợp với UBND xã Nùng Nàng tiến hành tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân tại bản Nùng Nàng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường. Tham dự buổi tuyên truyền, còn có đại diện chính quyền địa phương xã cùng với hơn 40 hộ dân bản Nùng Nàng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.

         Đ/c Hoàng Đình Đạt,  Viện trưởng VKSND, Báo cáo viên tuyên truyền phổ biến giao dục pháp luật đến quần chúng nhân dân

         Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Hoàng Đình Đạt – Viện trưởng, Báo cáo viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tam Đường cùng các thành viên của Tổ tuyên truyền VKSND Tam Đường đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2018; Luật hoà giải, đối thoại tại Toà án năm 2020; Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016…

          Qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp người dân có thêm thông tin, kiến thức, nâng cao hiểu biết, nhận thức về các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người nhân như khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, khi tham gia hoà giải, đối thoại tại Toà án, quyền được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp…

        Nhân dân bản Nùng Nàng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường trong buổi tuyên truyền phổ biến giao dục pháp luật

         Bên cạnh đó, Báo cáo viên và thành viên của tổ tuyên truyền còn phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; đồng thời tuyên truyền về công tác tín ngưỡng, tôn giáo giúp cho toàn thể quần chúng nhân dân nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

                                                                             Tổ tuyên truyền Viện KSND huyện Tam Đường

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE