VKSND huyện Tam Đường Kiểm sát trực tiếp năm 2022 và phúc tra thực hiện kiến nghị năm 2021 tại Chi cục hành án dân sự huyện Tam Đường

Người đăng: - ngày đăng: 31/08/2022

Trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường do đồng chí Trương Văn Thủy, phó Viện Trưởng làm Trưởng đoàn; cùng Kiểm sát viên của đơn vị, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Tam Đường có đồng chí Trần Thị Phượng tham gia giám sát hoạt động tư pháp đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự năm 2022 và thực hiện phúc tra kết quả khắc phục những tồn tại hạn chế theo kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm năm 2021 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường. .

 

Đồng chí Trương Văn Thủy- trưởng đoàn công bố các quyết định

 

Tại buổi làm việc Trưởng đoàn kiểm sát đã công bố các Quyết định, kế hoạch về việc kiểm sát trực tiếp và phúc tra thực hiện kiến nghị. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Đường báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự thời điểm từ 01/10/2021 đến 30/6/2022, báo cáo cáo kết quả khắc phục thực hiện kiến nghị năm 2021, các thành viên  Đoàn tiến hành  nghiên cứu hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ kế toán, kho quỹ, hồ sơ nghiệp vụ thi hành án và các công tác nghiệp vụ khác theo kế hoạch đã đề ra.

 

 

Đồng chí : Nguyễn Văn Thưởng-Chi cục trưởng trình bày báo cáo trước đoàn kiểm tra

 

Sau hai ngày làm việc tích cực, Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường đã triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, đảm bảo mọi Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền đều được đưa ra thi hành. Sau khi nhận được bản án, quyết định và có đơn yêu cầu của người được thi hành án hoặc người phải thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường đã vào sổ thụ lý, ra quyết định thi hành án và phân công cho Chấp hành viên tổ chức thi hành. Chấp hành viên đã tiến hành xác minh và phân loại án để có biện pháp giải quyết đối với từng loại án cụ thể. Việc lập hồ sơ, sổ sách, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự Chi cục đã lập đầy đủ các loại sổ sách theo đúng quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ Tư pháp. Công tác thu, chi và quản lý tiền thi hành án, công tác giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng trình tự, thủ tục đều được thực hiện đúng quy định Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Kho quỹ đã đảm bảo, vật chứng được bảo quản, phân loại và vào sổ sách đầy đủ, khắc phục được tình trạng lộn xộn so với năm 2021.

Việc khắc phục các vi phạm trong các kiến nghị năm 2021 của Viện kiểm sát huyện Tam Đường đã được Chi cục THADS huyện Tam Đường khắc phục triệt để, có những vi phạm đơn vị không thể khắc phục được như việc chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn xảy ra một số vi phạm đối với một số hồ sơ thi hành án chưa có điều kiện còn để xảy ra vi phạm về thời hạn xác minh, vi phạm điều kiện xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước Đoàn kiểm sát yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện trong thời gian tới cần phải khắc phục, thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Chi cục trưởng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đã được đoàn chỉ ra và xác định rõ  hướng khắc phục theo đúng quy định trong thời gian tới.

 

                                                                                         Hoàng Thị Diệu Linh

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE