VKSND tỉnh Lai Châu tiến hành phúc tra kiến nghị trong công tác kiểm sát Thi hành án dân sự

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 04/05/2022

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-VKS ngày 31/3/2022 của VKSND tỉnh Lai Châu về phúc tra việc thực hiện Kiến nghị số 540/KN-VKS ngày 21/9/2021 của VKSND tỉnh Lai Châu. Ngày 04/5/2022, VKSND tỉnh Lai Châu công bố quyết định và tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của VKSND tỉnh đối với Chi cục THADS huyện Mường Tè. Tham dự công bố quyết định phúc tra, về phía Đoàn phúc tra của VKSND tỉnh Lai Châu có đồng chí Đào Ngọc Dũng, Trưởng phòng 8 (Trưởng đoàn) và đồng chí Khuất Thị Tâm, Kiểm sát viên sơ cấp Phòng 8 VKSND tỉnh (Thư ký đoàn). Về phía Chi cục THADS huyện Mường Tè có đồng chí Đèo Văn Minh, Quyền chi cục trưởng Chi cục THADS cùng các Chấp hành viên, công chức có liên quan.

Công bố Quyết định phúc tra, Đào Ngọc Dũng nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc phúc tra các kết luận, kiến nghị của VKSND tỉnh, đồng thời thông báo nội dung, phương pháp thực hiện cuộc phúc tra.

 

Đồng chí Đào Ngọc Dũng, Trưởng đoàn công bố Quyết định phúc tra

 

Thay mặt Chi cục THADS huyện Mường Tè, đồng chí Đèo Văn Minh báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị, kết luận theo Kế hoạch phúc tra của VKSND tỉnh: Kiến nghị số 540/KN-VKS ngày 21/9/2021 của VKSND tỉnh Lai Châu. Báo cáo đã nêu rõ các nội dung mà VKSND tỉnh đã nêu trong kiến nghị Chi cục THADS huyện Mường Tè đã tổ chức triển khai, thực hiện. Trên cơ sở báo cáo của Chi cục THADS huyện Mường Tè và các ý kiến tham gia của đơn vị được phúc tra, Đoàn phúc tra đã tiến hành kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, sổ sách tài liệu liên quan đến những nội dung mà VKSND tỉnh đã kiến nghị, kết luận.

 

Đồng chí Kiểm sát viên kiểm tra sổ sách kế toán thi hành án

 

Kết quả phúc tra cho thấy, Chi cục THADS huyện Mường Tè đã triển khai thực hiện nghiêm túc kiến nghị, kết luận của VKSND tỉnh. Về cơ bản các nội dung kiến nghị, kết luận đã được khắc phục kịp thời. Đồng thời, đơn vị Chi cục THADS huyện Mường Tè đã tiến hành họp tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân Chấp hành viên để xảy ra vi phạm, không để xảy ra vi phạm tương tự lặp lại.

 

                                                                                    Khuất Thị Tâm, KSV sơ cấp Phòng 8

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE