VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020.

Người đăng: - ngày đăng: 03/07/2020

          Sáng ngày 2/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2020.

          Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, VKS 2 cấp đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSNDTC; triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2020. Tính đến thời điểm báo cáo, trong tổng số 130 chỉ tiêu về nghiệp vụ có 31 chỉ tiêu vượt, 76 chỉ tiêu đạt, 13 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đặt ra, 09 chỉ tiêu không phát sinh.

          Sáu tháng đầu năm 2020, các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 278 vụ/353 bị can (tăng 51 vụ/65 bị can so với cùng kỳ năm trước). Tội phạm chủ yếu xảy ra ở các lĩnh vực ma túy, chiếm tỷ lệ 62,9% về số vụ và 58,3% về số bị can. Tội phạm tăng ở hầu hết các lĩnh vực và tính chất, mức độ tội phạm nghiệm trọng hơn, như tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi....

                      Đ/c Nguyễn Huy Thắng PVT trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm tại hội nghị

                             Đ/c Phùng Ngọc Thanh - PVT điều hành thảo luận tại hội nghị

                                      Đ/c Nông Văn Hải - VT kết luận tại hội nghị

         Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ngành KSND tỉnh Lai Châu xác định, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ đã được xác định trong Kế hoạch số 10 ngày 08/01/2020 của VKS tỉnh Lai Châu; thực hiện tốt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội đã giao cho ngành KSND; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSTC; phối hợp với các ngành hữu quan giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổ chức, triển khai, áp dụng hệ thống chỉ tiêu mới ban hành theo quyết đinh 139 ngày 29/4/2020. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới, kịp thời xử lý cán bộ vi phạm theo quy định của Chỉ thị 05 về tăng cường kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ luật, kỷ cương và trật tự nội vụ trong ngành và Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành KSND ban hành kèm theo quyết định 183.   

                                                                                        TG. Nguyễn Đông - VKSND tỉnh Lai Châu