Chi bộ VKSND Tân Uyên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 17/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên đã tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh” đến toàn thể đảng viên, người lao động trong đơn vị với 12/12 đồng chí tham gia.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi học tập, quán triệt

 

Kết thúc buổi quán triệt, triển khai, công chức, đảng viên, người lao động trong đơn vị nắm vững nội dung cơ bản của chuyên đề, từ đó xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo Bác năm 2023 gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

                                                                               Phương Thảo, VKSND huyện Tân Uyên

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE