Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ trong công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát đình chỉ, tạm đình chỉ án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ

Người đăng: - ngày đăng: 17/06/2022

Sau thời gian tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc trực tiếp với đơn vị được thanh tra theo Quyết định thanh tra của Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu, Đoàn thanh tra đã báo cáo đến Viện trưởng VKSND tỉnh kết quả thanh tra tại đơn vị VKSND huyện Sìn Hồ; Sáng 16/6/ 2022, được sự ủy quyền của của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu, đồng chí Trần Thị Huyên, Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra VKSND tỉnh Lai Châu đã tiến hành công bố Kết luận số 03/KL-VKS ngày 13/6/2022, Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ trong công tác THQCT và kiểm sát việc tuân theo pháp luật về đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử vụ án, bị can, bị cáo tại VKSND huyện Sìn Hồ.

 

                                 Đ/c Trần Thị Huyên, Chánh Thanh tra công bố kết luận thanh tra

 

Tham gia buổi công bố của Đoàn Thanh tra có Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể  công chức làm nghiệp vụ kiểm sát VKSND huyện Sìn Hồ. Kết luận thanh tra đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như công tác THQCT và kiểm sát đình chỉ, tạm đình chỉ án hình sự của đơn vị được thanh tra.

 

Bên cạnh những ưu điểm đã được chỉ ra, đối với những hạn chế đã được nêu trong Kết luận thanh tra, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu Viện trưởng VKSND huyện Sìn Hồ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra các hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra và báo cáo Viện trưởng VKSND tỉnh và giao Thanh tra,- Khiếu tố tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận. Nội dung kết luận thanh tra đưa ra đều được Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra trong đơn vị nhất trí;  thay mặt tập thể lãnh đạo đơn vị đồng chí Lầu Trung Dũng, Viện trưởng VKSND huyện Sìn Hồ phát biểu, tiếp thu các ý kiến Đoàn Thanh tra đã đưa ra.

 

                            Đ/c Lầu Trung Dũng – Viện trưởng VKSND Sìn Hồ phát biểu, tiếp thu kết luận

 

Qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra đã giúp Viện trưởng VKSND tỉnh  nắm bắt và có biện pháp chỉ đạo sát tình hình thực tế trong công tác THQCT, kiểm sát việc đình chỉ, tạm đình chỉ án hình sự tại đơn vị được thanh tra, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả về chiều rộng và chiều sâu; giúp đơn vị được thanh tra phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, có giải pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân Lai Châu nói chung và trong công tác THQCT và kiểm sát việc tuân theo pháp luật về đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử vụ án, bị can, bị cáo nói riêng; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại địa phương.

                                                           Lê Chiến, Thanh tra VKSND tỉnh Lai Châu

 

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE