Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 17/01/2023

Sáng nay ngày 17/01/2023, tại trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu cùng các đồng chí tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu; đồng chí Nguyễn Huy Thắng Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; Báo cáo công khai công tác Tổ chức cán bộ năm 2022; Báo cáo công khai tài chính Cơ quan năm 2022; Báo cáo công khai công tác tài chính Công đoàn cơ sở năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022

 

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh đã tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành cũng như việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn; phát động phong trào thi đua yêu nước trong công chức người lao động.

 

Hội nghị tiến hành thảo luận

Tại Hội nghị, các ý kiến kiến nghị cũng như những tồn tại, hạn chế của năm 2022  đã được Đoàn chủ tịch trực tiếp trả lời giải đáp và được công chức, người lao động đồng tình ủng hộ. Để Ban thanh tra nhân dân tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát sau khi hết nhiệm kỳ 2020-2022 Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Lai Châu (nhiệm kỳ 2023-2025) gồm 05 đồng chí: đồng chí Trần Hải Thành, Chánh Thanh tra giữ chức danh Trưởng ban, đồng chí Ngô Thị Bích Lành, Kiểm tra viên giữ chức danh Phó trưởng ban và 03 đồng chí Ngô Thị Nguyên, Kiểm sát viên Phòng 7, Nguyễn Văn Đông, Kiểm tra viên Văn phòng tổng hợp, Trương Thị Thanh Nga, Kiểm sát viên sơ cấp Phòng 1 là Ủy viên Ban thanh tra nhân dân.

 

Các đồng chí bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân

 

Ban Thanh tra nhân dân VKSND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt

 

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu thông qua Nghị quyết Hội nghị, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh”.

 

Ảnh đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh thông qua Nghị quyết Hội nghị

 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đồng chí ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Ban chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh, biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh trong những năm tiếp theo đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công chức, người lao động trong đơn vị, cần phối hợp tốt với chính quyền cơ quan, tập thể Lãnh đạo Viện nắm bắt sâu sát tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong năm 2023 và Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị công chức người lao động của Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Lai Châu kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

 

                                                                                                          Bích Lành

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE