Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 21/03/2023

Năm 2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp tục lựa chọn nội dung “Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm” làm khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là những yêu cầu về phòng chống oai, sai, chống bỏ lọt tội phạm; Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”; nhiệm vụ của VKSND tỉnh Lai Châu năm 2023 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác THQCT, kiểm sát giải quyết các nguồn tin về tội phạm; gắn công tố với hoạt động điều tra, phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm”. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên và chất lượng kháng nghị phúc thẩm, xây dựng hồ sơ điện tử. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tố tụng trước, trong và sau phiên tòa, chất lượng kiểm sát bản án nhằm kịp thời pháp hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm. Đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể đối với các vụ việc oan, sai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các vụ án hình sự,…

 

Với việc tiến hành đồng bộ, quyết liệt những nội dung, giải pháp trên, trong quý I/2023 ngành Kiểm sát Lai Châu đã không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; 100% nguồn tin về tội phạm được giải quyết đúng thời hạn; 100% vụ án hình sự được thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết từ khi khởi tố vụ án; 100%  vụ án  được điều tra, truy tố, xét xử đúng thời hạn, đúng tội danh, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không để xảy ra hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra hoặc xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát,…

 

Nhờ đó, góp phần cho ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát quý I/2023 góp phần thực hiện hiệu quả thiết thực nội dung đột phá được Đảng bộ lựa chọn năm 2023 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, là động lực khích lệ để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung đột phá về “Phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm” trong thời gian tiếp theo.

                                                                                 Đăng Đản, VKSND tỉnh

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE