Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm sát điều tra án hình sự trong đảng bộ VKSND tỉnh lai châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 05/09/2023

Trong bối cảnh chung của cả nước, kinh tế của địa phương tiếp tục có sự tăng trưởng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm cải thiện… Bên cạnh sự nỗ của lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật, còn có sự tham gia của nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể vào công tác phòng, chống tội phạm. Theo đánh giá của VKSND tỉnh, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh hằng năm tuy giảm về số lượng nhưng tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm lại tăng, có những tội phạm giảm nhưng nhìn vào tính chất phổ biến của tội phạm lại là dấu hiệu báo động về những vấn đề đạo đức xã hội như tội giết người, mua bán người, tội hiếp dâm, tội trộm cắp tài sản, tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

 

Trong thời gian qua, các cơ quan tố tụng, các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp nắm, xử lý các nguồn tin về tội phạm, nâng cao tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết nguồn tin tại Công an xã, phường, thị trấn; nâng cao tỷ lệ giải án ở giai đoạn điều tra, hạn chế án quá hạn, gia hạn, án trả hồ sơ điều tra bổ sung…; phối hợp chặt chẽ giữa VKSND các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh. Các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, trả lời thỉnh thị của VKSND các huyện, thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị cấp huyện. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: trong công tác kiểm sát giải quyết án hình sự có đơn vị còn để xảy ra việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; cấp phúc thẩm hủy án để xét xử lại. Nguyên nhân chủ yếu là do vai trò trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao; một số cán bộ, Kiểm sát viên chưa tích cực nghiên cứu nắm vững về những điểm mới của các Bộ Luật, Luật, các Nghị quyết của Quốc hội, các Thông tư liên ngành Trung ương để vận dụng vào thực tiễn.... Để nâng cao chất lượng công tác Kiểm sát điều tra án hình sự, thời gian qua đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu đã xác định và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như sau:

 

Thứ nhất: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự

 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thông qua chế độ họp giao ban định kỳ và bất thường, nắm bắt đầy đủ, kịp thời, cụ thể những khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó có biện pháp xử lý, giải quyết đúng pháp luật. Đối với các vụ án phức tạp, phải thực hiện phân công kiểm sát viên có năng lực trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Đối với các đồng chí lãnh đạo Viện được phân công phụ trách khâu công tác phải sâu sát nắm tình hình, tiến độ và kết quả điều tra thu thập chứng cứ. Đối với các vụ án phức tạp, lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp đọc hồ sơ, chỉ đạo việc đề ra yêu cầu điều tra; đồng thời chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra để thống nhất biện phát điều tra, giải quyết vụ án.

 

Thứ hai: thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra

 

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự để nâng cao ý thức trách nhiệm của Kiểm sát viên đối với công việc được giao; đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra nội bộ của lãnh đạo các đơn vị đối với lĩnh vực công tác này. Trong kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị phải tiến hành thường xuyên, kết hợp nghe, đề xuất của Kiểm sát viên với việc trực tiếp nghiên cứu, đọc hồ sơ vụ án, từ đó kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục, bảo đảm hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ đầy đủ, đúng pháp luật.

 

Thứ ba: tổ chức thực hiện các quy chế, quy định nghiệp vụ

 

Các đơn vị tổ chức thực hiện đúng các quy định của quy chế nghiệp vụ trong Kiểm sát việc khởi tố vụ án, bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và trực tiếp tham gia các hoạt động điều tra của CQĐT. Việc kiểm sát viên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra, khám xét, thu thập dấu vết, tài liệu, vật chứng; hỏi cung bị can, ghi lời khai người tham gia tố tụng, đối chất…. được tăng cường để bảo đảm các hoạt động tố tụng của CQĐT tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm sát điều tra, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ, tăng cường cùng điều tra viên hỏi cung bị can. Kiểm sát viên có trách nhiệm tập hợp vi phạm trong công tác điều tra các vụ án hình sự báo cáo lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục, sửa chữa vi phạm. Đồng thời, kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ điều tra của điều tra viên, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, bảo đảm thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi kết thúc điều tra.

 

Thứ tư: tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên

 

 Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chủ động đề ra các giải pháp, đề cao trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo; thường xuyên gắn công tác đánh giá, nhận xét, sử dụng cán bộ với công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thực chất, có tác dụng khuyến khích, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức.

 

Thứ năm: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Luật mới có liên quan đến hoạt động tư pháp

 

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ngoài việc cử cán bộ, kiểm sát viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; thực hiện tốt công tác tự đào tạo, bồi dưỡng trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc việc phân công, hướng dẫn, kèm cặp cán bộ tại đơn vị; hằng năm, tổ chức các cuộc thi viết về nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, thông qua cuộc thi tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào tự học tập, tự nghiên cứu, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy đối với cán bộ Kiểm sát.

                                                                                Đăng Đản, VKSND tỉnh Lai Châu

 

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE