Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 18/01/2023

Ngày 16/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo trong đơn vị cùng toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên.

   

                       

 Đ/c Nguyễn Trương Vương, Viện trưởng VKSND huyện Than Uyên phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của VKSND tỉnh Lai Châu và cấp ủy, chính quyền địa phương, Lãnh đạo VKSND huyện Than Uyên không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành nhằm phát huy năng lực, sở trường, trách nhiệm của từng công chức, Kiểm sát viên trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung phấn đấu đã thực hiện tốt các kế hoạch của đơn vị đề ra.

 

Đồng chí Đào Khánh Thiện, Phó Viện trưởng VKSND huyện Than Uyên trao thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho cá nhân các đồng chí Nguyễn Trưng Vương và Nguyễn Thị Hạnh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Trưng Vương, Viện trưởng VKSND huyện Than Uyên trao thưởng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho cá nhân các đồng chí Kiều Thị Thắm, Nguyễn Thị Hạnh và đồng chí Đỗ Khải Tuấn.

 

Năm 2023, VKSND huyện Than Uyên quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các nhiệm vụ thường xuyên và các chỉ tiêu nghiệp vụ cần phải thực hiện trong từng khâu công tác, đồng thời nêu rõ các biện pháp cụ thể; xác định rõ trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém trong năm 2022. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy tính chủ động, sáng tạo của Kiểm sát viên, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra, giám sát, thường xuyên rà soát, định kỳ báo cáo tiến độ, sơ, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, cần thực hiện tốt các hướng dẫn của phòng nghiệp vụ cấp trên, bám sát từng chỉ tiêu của ngành, nắm chắc những quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch của đơn vị đề ra, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.   

         

                                                                              Nguyễn Thị Hạnh, VKSND huyện Than Uyên     

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE