VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2022

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 22/11/2022

Thực hiện Quy chế về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04 tháng 10 năm 2022, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chiều ngày 21/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để góp ý, đánh giá xếp loại chất lượng công chức đối với các đồng chí là Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lai Châu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí Bàn Cao Sinh, Phùng Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Thắng là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các đồng chí là đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

 

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ chủ chốt

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quân nêu rõ mục đích hội nghị là kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu để các đồng chí đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục. Nguyên tắc để đánh giá xếp loại chất lượng công chức phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo quy định được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên. Việc đánh giá đối với các đồng chí Lãnh đạo Viện còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị phụ trách và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Thay mặt Phòng Tổ chức cán bộ, Đồng chí Nguyễn Đăng Đản, Phó Trưởng phòng đã thông qua bản tổng hợp các ý kiến nhận xét, đóng góp, bổ sung của Lãnh đạo các đơn vị đối với các đồng chí Lãnh đạo Viện được gửi về phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp trước khi diễn ra Hội nghị. Đa số các ý kiến góp ý đều thống nhất cao với phiếu tự nhận đánh giá, xếp loại công chức của các đồng chí Lãnh đạo. Bên cạnh đó, cũng đưa ra những ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần thẳng thắn, xây dựng, ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể cũng như cá nhân từng đồng chí Lãnh đạo Viện trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung để chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Lãnh đạo ngày càng nâng cao hơn nữa. Qua thảo luận và lấy phiếu ý kiến đề xuất đánh giá xếp loại, toàn thể cán bộ chủ chốt dự họp thống nhất cao với phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2022 của các đồng chí Lãnh đạo Viện.

 

Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến đối với Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh

 

Thay mặt tập thể Lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phát biểu sẽ cùng các đồng chí Lãnh đạo Viện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đóng góp; phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót, làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành ngành Kiểm sát Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

                                                                              Mai Thu Hà

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE