VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2023

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 16/03/2023

Chiều ngày 15/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

                                   Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2023

 

Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2023 được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 08 điểm cầu VKSND huyện, thành phố. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên các phòng thuộc VKSND tỉnh; Chuyên viên làm công tác tham mưu tổng hợp Văn phòng VKSND tỉnh. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện, thành phố; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị.

           Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả công tác kiểm sát Quý I năm 2023

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lai Châu đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao. Việc tổ chức quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đảm bảo chất lượng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Trên tất cả các lĩnh vực thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát đã thu được những kết quả nhất định. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, đã kiện toàn, bổ nhiệm đủ các vị trí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện. Công tác lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đề cao. VKS 2 cấp đã tích cực giải quyết dứt điểm các vụ án tồn từ năm 2022 chuyển sang ngay trong đầu quý I. Tích cực thực hiện các chỉ tiêu kiểm sát trực tiếp, ban hành kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm. Xác định và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các khâu đột phá. Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số thiếu sót và hạn chế cần được khắc phục kịp thời.

               Ảnh: Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì tham luận tại  Hội nghị

 

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, có 07 ý kiến tham luận tại Hội nghị. Các ý kiến đều nhất trí cao với nội dung Báo cáo giao ban công tác Quý I năm 2023 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu; cách làm hay của đơn vị, đồng thời, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, từ đó, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại địa phương, đơn vị.

                                                                                Một số hình ảnh tham luận tại Hội nghị

              Ảnh: Đ/c Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ một số nội dung, nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra. Phối hợp với cấp ủy Đảng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tập trung tổ chức, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đầy đủ, toàn diện, đúng tiến độ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các khâu, nhiệm vụ công tác kiểm sát theo chỉ tiêu kế hoạch công tác năm đã đề ra. Chỉ đạo chấp hành nghiêm các quy chế nghiệp vụ công tác kiểm sát, các chuyên đề nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác kháng nghị, kiến nghị; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành KSND trong mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tố tụng ở địa phương; Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ nhằm kiện toàn, ổn định bộ máy tại các đơn vị; tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2023. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; Tổng hợp xây dựng Báo cáo trình Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu ban hành Chỉ thị mới thay thế cho phù hợp thực tiễn; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu công tác của đơn vị mình, chú trọng kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong các đợt kiểm tra của cấp trên và kiểm tra nội bộ đơn vị; Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu năm 2023; ban hành Kế hoạch và tổ chức các cuộc thi để khích lệ tinh thần học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức; Tích cực triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2030; Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền.

                                                            Lan Phương, Văn phòng VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE