Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp.

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 11/01/2021

Sáng ngày 06/01/2021, tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa liên ngành số 02/QCPH – MTTQ – VKS ngày 13/01/2015.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đ/c là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đồng chí Vùi Thị Kim Tuyến, Viện trưởng VKSND thành phố Lai Châu cùng các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, các đ/c Kiểm sát viên, các đ/c trong tổ tuyên truyền của đơn vị.

Trong 5 năm qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố tiến hành 10 cuộc kiểm sát trực tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu. Tại các cuộc kiểm sát, Ủy ban MTTQVN đều tích cực tham gia và có ý kiến đóng góp cho công tác quản lý Nhà tạm giữ, bảo đảm thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân theo quy định pháp luật. Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, đề nghị cấp thẩm quyền khắc phục, xử lý theo quy định. Thông qua công tác phối hợp giúp cho UBMTTQVN thành phố nắm được tình hình thực tiễn việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bắt, tạm giữ, tạm giam, chế độ đối với người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù để thông tin, tuyên truyền và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Từ đó, nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của VKSND, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên ngành Ban             thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu - VKSND thành phố Lai Châu.

 

Kết quả công tác phối hợp giữa VKSND và UBMTTQ thành phố Lai Châu đã góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng, xét xử án hình sự, hạn chế việc bắt giam, truy tố, xét xử oan sai, hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; tỷ lệ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giảm theo từng năm; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được mở rộng, đúng trọng tâm, tính thuyết phục ngày càng cao; số bản án, quyết định về dân sự bị sửa, bị hủy giảm. Các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và các chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam đã được triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị trí của 2 ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại, góp phần giữ gìn trật tự ổn định xã hội, thực hiện tốt nguyên tắc Hiến pháp “Bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân,... quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thu hút được đông đảo quần chúng tham gia; Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương còn chung chung, thiếu cụ thể; công tác giám sát việc thực hiện Luật Thi hành án hình sự, giáo dục bị án ở địa phương hiệu quả còn mức độ nhất...

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác phối hợp, nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, hai ngành đã thống nhất xác định các nhiệm vụ trọng tâm chương trình phối hợp năm 2021 là: Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật; Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. 

 

                                                                                                                                Nguyễn Thắm