Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị CCNLĐ năm 2020 và triển khai công tác công đoàn năm 2021

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 30/01/2021

Thực hiện Công văn số 222/CĐVC ngày 14/12/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Lai Châu về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, sáng ngày 29/01/2021, tại trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan (Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu) tổ chức Hội nghị công chức người lao động năm 2020. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu cùng tập thể lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn cơ sở trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh trong những năm tiếp theo đề nghị BCH Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công chức, người lao động, phối hợp tốt với chính quyền cơ quan, tập thể Lãnh đạo Viện nắm bắt sâu sát tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong năm 2021 và Nghị quyết Hội nghị CCNLĐ năm 2021 đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm 2020, đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đoàn viên về công tác tài chính đơn vị, đặc biệt là việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ trong năm tới.

 Hội nghị tiến hành bầu, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Lai Châu (nhiệm kỳ 2021-2023) gồm 05 đồng chí: Đồng chí Trần Thị Huyên, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Lai Châu giữ chức danh Trưởng ban, đồng chí Trương Văn Thủy, Phó Chánh văn phòng giữ chức danh Phó trưởng ban và các đồng chí Sùng Thị Duyên, Kiểm sát viên, Phòng Thanh tra khiếu tố; đồng chí Ngô Thị Bích Lành, Kiểm tra viên, Phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Lê Sỹ Hiếu, Kiểm sát viên, Phòng kiểm sát án hình sự là thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

 

 Đoàn chủ tịch tại Hội nghị (đ/c Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu (vị trí giữa); đ/c Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch CĐCS VKSND tỉnh Lai Châu (vị trí bên phải) )

 

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua những vấn đề chính: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCNLĐ năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch và chương trình cụ thể hoạt động của Công đoàn năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của CCNLĐ của các Tổ công đoàn tại Hội nghị; Phát động phong trào thi đua năm 2021; Thông qua và biểu quyết Nghị quyết Hội nghị CCNLĐ năm 2021.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch CĐCS VKSND tỉnh Lai Châu thông qua Nghị quyết Hội nghị, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2021, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, xây dựng ngành Kiểm sát Lai Châu ngày càng phát triển vững mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị công chức người lao động của Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Lai Châu kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể công chức, người lao động trong cơ quan./.

 

                                                                                                                Huy Thắng VKSND tỉnh Lai Châu