Ký kết chương trình phối hợp

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 10/06/2021

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban tuyên giáo huyện ủy với HĐND, UBND, TAND, VKSND huyện Phong Thổ

 

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

 

Ngày 27/5/2021, Huyện ủy huyện Phong Thổ đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Cơ quan Nhà nước cùng cấp gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Phong Thổ tới dự và chỉ đạo buổi Lễ.

 

Tham dự buổi lễ ký kết còn có đồng chí Vương Thế Mẫn, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vương Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Chang Phương Thảo, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Triệu Trung Tá, Chánh án TAND huyện cùng các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện, phóng viên Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Phong Thổ.

 

Về phía VKSND huyện Phong Thổ có đ/c Đỗ Văn Hiếu, Viện trưởng VKSND huyện dự và ký kết chương trình phối hợp.

                                                             Ảnh toàn cảnh buổi lễ

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với VKSND huyện Phong Thổ giai đoạn 2021 – 2025 tập trung vào các lĩnh vực: Việc thực thi pháp luật như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và Ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác của VKSND huyện; các nội dung phát sinh khác.  Việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm như tuyên truyền kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc phức tạp được đông đảo Nhân dân quan tâm.

 

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và hoạt động công tác của VKSND huyện, góp phần ổn định và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 – 2025.

 

Việc thực hiện chương trình phối hợp sẽ tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan liên quan, trong đó có VKSND huyện Phong Thổ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của Ban Tuyên giáo với cơ quan Nhà nước cùng cấp, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời định hướng tư tưởng, cổ vũ, động viên các cấp các ngành và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2021-2025, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

                                    TG.  Đỗ Văn Hiếu, Viện trưởng VKSND huyện Phong Phong Thổ