Liên ngành huyện Sìn Hồ phối hợp xác minh đối với các trường hợp thi hành án hình sự tại cộng đồng

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 20/01/2022

Thực hiện Quy chế phối hợp của Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Kế hoạch số 14/KH-VKSSH ngày 11/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ về xác minh các trường hợp thi hành án hình sự tại cộng đồng. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ tiến hành xác minh đối với các trường hợp thi hành án hình sự tại cộng đồng.

 

Tại gia đình người được hoãn thi hành án Tẩn Dằng Mẩy

 

Liên ngành huyện Sìn Hồ đã tiến hành xác minh đối với 02 trường hợp đang được hoãn thi hành án phạt tù tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ với lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi và 01 trường hợp đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù tại xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ với lý do bị bệnh nặng được tạm đình chỉ đến khi sức khỏe được hồi phục. Kết quả xác minh cho thấy, các trường hợp được hoãn thi hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đều đảm bảo theo quy định của Luật thi hành án hình sự, các văn bản hướng dẫn, không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú.

 

Tại gia đình người được hoãn thi hành án phạt tù Chẻo Hồng Mẩy

 

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn đã động viên cá nhân, gia đình các trường hợp được hoãn thi hành án, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù tiếp tục chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật. Sắp xếp công việc của gia đình, sau khi hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ thì tự nguyện đi chấp hành án.

 

                                                                                                                 Lò Siêu, VKSND huyện Sìn Hồ

 

 

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE