Liên ngành tố tụng tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp quý III năm 2020

Người đăng: - ngày đăng: 15/10/2020

Ngày 13/10/2020, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, liên ngành tố tụng tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp liên ngành tố tụng quý III năm 2020, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy, các đồng chí Lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chấp hành viên, Thẩm phán của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục THADS tỉnh Lai Châu.

 Theo đó, trong quý III/2020, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều đảm bảo các quy định của pháp luật, không để xảy ra các sai sót nghiêm trọng. Trong hoạt động tố tụng, các cơ quan đã phối hợp, kịp thời bàn, giải quyết tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn qua từng vụ việc và các nội dung phối hợp đã đề ra, nhất là các vụ án quan trọng, phức tạp. Tiến độ, chất lượng các hoạt động cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các khiếu kiện, tố cáo xuất phát từ những sai sót trong hoạt động tư pháp ... góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả đạt được như trên là do các ngành đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự giúp đỡ của các cấp các ngành, của quần chúng nhân dân; các ngành tố tụng luôn đoàn kết, thống nhất, tương trợ giúp đỡ, tôn trọng nhau trong thực thi nhiệm vụ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; lãnh đạo liên ngành tố tụng đã quan tâm nhiều hơn đến chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn, nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng thông qua dự thảo báo cáo tình hình công tác phối hợp quý III năm 2020

 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2020 là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, đảm bảo các chỉ tiêu mà Nghị quyết yêu cầu; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án quan trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm về tham nhũng, trộm cắp tài sản, giết người, vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vụ án tàng trữ vật liệu nổ với số lượng lớn ..., tổ chức lễ ký quy chế phối hợp về giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính... việc giải quyết các vụ án phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, lọt tội, vi phạm, sai sót nghiêm trọng; các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới, kịp thời phát hiện những thiếu sót để có biện pháp xử lý, khắc phục; phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành cấp huyện; tiếp tục kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp để đảm bảo tổ chức, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; tiến hành tổng kết các chương trình phối hợp, tổng kết công tác phối hợp liên ngành tố tụng (hai cấp) năm 2020; đề ra nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2021 và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ khác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp.

 

Lò Siêu