Ngành Kiểm sát nhân dân Lai Châu triển khai công tác năm 2022

Người đăng: - ngày đăng: 07/01/2022

Thực hiện chỉ đạo của Viện KSND tối cao về việc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, ngày 07/01/2022, VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu chính tại Hội trường VKSND tỉnh đến 8 điểm cầu tại các VKSND cấp huyện.

 

Tại điểm cầu VKSND tỉnh Lai Châu có đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo phòng thuộc VKSND tỉnh, Kiểm sát viên trung cấp và chuyên viên tham mưu tổng hợp Văn phòng. Tại 08 điểm cầu VKSND cấp huyện có tập thể lãnh đạo VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các đơn vị.

 

Thực hiện việc đổi mới trong tổ chức Hội nghị, VKSND tỉnh Lai Châu đã tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát Lai Châu trong năm 2021 bằng video clip. Theo đó, năm 2021, nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Viện kiểm sát 2 cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngành Kiểm sát Lai Châu đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức bảo đảm phấn đấu hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả, đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành giao.

 

           Ảnh: Toàn thể Hội nghị theo dõi video báo cáo kết quả công tác năm 2021 ngành Kiểm sát Lai Châu

 

Sau phần báo cáo kết quả công tác năm 2021, thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đã triển khai Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 07/01/2022 của VKSND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022. Theo đó, năm 2022 VKSND tỉnh Lai Châu xác định các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản là: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đồng thời, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và triệt để. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hội nghị đã nghe 07 ý kiến tham luận về thực tiễn kết quả công tác, cách làm hay của các đơn vị để đạt được kết quả công tác trong năm, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, định hướng nhằm tăng cường hiệu quả công tác trong năm mới đối với các đơn vị VKS 2 cấp.

 

Ngoài ra Hội nghị còn tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022 và công bố các quyết định thi đua khen thưởng năm 2021 cho các tập thể cá nhân.

                 Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Lai Châu trong năm qua. Bên cạnh đó đồng chí cũng đã nêu ra những khó khăn, thách thức trong năm 2022, đồng thời yêu cầu người đứng đầu các đơn vị ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh đã đề ra tại Hội nghị./.

                                                                                         Tô Thị Lan Phương, VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE