Tấm gương người cán bộ mẫu mực, điển hình trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 29/07/2021

Nhân dịp Kỷ niệm 61 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam (26/7/1960-26/7/2021) và 59 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (Ngày 12/12/1962 – 2021), xin trân trọng gửi đến quý vị độc giả tấm gương mẫu mực của Đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu trong  sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

 

Sinh ra và lớn lên tại Điện Biên, tỉnh Lai Châu, một địa danh lịch sử cách mạng của cả nước, nằm ở miền Tây Bắc của Tổ quốc, cùng với sự ảnh hưởng của truyền thống gia đình, đã hun đúc cho đồng chí sớm có ý thức phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu nói chung và Ngành KSND tỉnh Lai Châu nói riêng.

Cũng như nhiều cán bộ khác của tỉnh Lai Châu, đồng chí được tỉnh và Ngành quan tâm đào tạo, dìu dắt trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp cấp III tại Trường phổ thông Vùng cao tỉnh Lai Châu, đồng chí được Ngành tuyển chọn đi học Trường nghiệp vụ Kiểm sát (Trung cấp khóa 9, tại thành phố Hồ Chí Minh), tháng 12/1983 ra trường được VKSNDTC điều động về nhận công tác tại Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu cho đến nay đã được 38 năm. Trong suốt quãng thời gian công tác ấy, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, ngày 25/02/1986 được kết nạp vào Đảng, ngày 01/4/1986 được bổ nhiệm Kiểm sát viên. Được Ngành và Cấp uỷ địa phương tin tưởng giao cho nhiều trọng trách về công tác Đảng và Chính quyền. Trong công tác đã có 12 năm lãnh đạo VKSND huyện, 6 năm quản lý cấp phòng thuộc VKSND tỉnh, 12 năm tham gia Ban chấp hành Huyện uỷ. Từ tháng 3/2010 đến nay là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu. Trong quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đảm nhận công việc gì, đồng chí cũng luôn kiên trì, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được Ngành và Cấp ủy địa phương phân công. 

Với cương vị của một người lãnh đạo, đồng chí luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, góp phần cùng tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo đơn vị ngày càng ổn định, phát triển. Trong tiến trình cải cách tư pháp, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm cao trong lãnh đạo thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân. Để thực hiện trọng trách ấy, bằng tấm gương mẫu mực, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, đồng chí đã chủ động, sáng tạo, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng các giải pháp, đề ra nhiều cách làm hay, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác của Ngành ở địa phương, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành KSND ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

 

 

Đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Phó Viện trưởng, VKSND tỉnh Lai Châu đang nghiên cứu, soạn thảo quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

 

Trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, để triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của VKSNDTC, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày  31/12/2021 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và Kế hoạch số 50/KH-VKS ngày 15/01/2021 về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2021, đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau, để thực hiện các nội dung đột phá ở các lĩnh vực công tác khác nhau. Một số giải pháp gần đây, khi thực hiện mang lại hiệu quả công tác rất tích cực, đó là:

 (1) Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, xây dựng ngành Kiểm sát Lai Châu trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, đánh giá, phân loại công chức, người lao động thuộc VKSND tỉnh Lai Châu; đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo  ban hành Hướng dẫn số 279/HD – VKS ngày 18/5/2020 về thực hiện đánh giá, phân loại công chức Ngành KSND tỉnh Lai Châu, đưa vào thực hiện đánh giá trong toàn ngành Kiểm sát Lai Châu từ tháng 5/2020. Tạo cơ sở cho việc ban hành Hướng dẫn số 271/HD-VKS ngày 5/5/2021, hướng dẫn các đơn vị đánh giá công chức, người lao động hàng tháng và đưa vào sử dụng Phần mềm số hóa, quản lý hồ sơ cán bộ công chức, bước đầu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của công chức, người lao động, đồng thời làm cơ sở để đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với công chức, người lao động hằng năm.

 (2) Nâng cao chất lượng công tác THQCT, kiểm sát giải quyết các nguồn tin về tội phạm, gắn công tố với hoạt động điều tra, phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; theo đó, đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo ban hành Quy chế quản lý, chỉ đạo giải quyết án hình sự của Ngành KSND tỉnh Lai Châu (ban hành theo Quyết định số 126/QĐ – VKS ngày 25/3/2019). Với giải pháp này, công tác quản lý, chỉ đạo giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết vụ án hình sự của Ngành KSND tỉnh được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng vị trí công tác; tránh oan sai, xâm hại trái pháp luật quyền công dân, quyền con người.

(3) Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của VKSND tối cao về tập trung nâng chất lượng kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự của VKSND cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Để thực hiện nội dung đột phá trong công tác này theo chủ trương của VKSNDTC, đồng chí đã tham mưu, chỉ đạo ban hành đồng bộ các giải pháp về quản lý, chỉ đạo trong Ngành; về phối hợp với cơ quan tố tụng; về phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương. Các giải pháp đó là Hướng dẫn số 658/HD-VKS ngày 10/11/2020 về công tác quản lý, chỉ đạo giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật, của ngành KSND tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn số 435/HD-VKS-VP ngày 21/7/2021 hướng dẫn các đơn vị VKSND 2 cấp triển khai thực hiện Phần mềm quản lý - số hóa hồ sơ án hành chính, vụ việc dân sự; Hướng dẫn số 257 /HD – VKS – P9 ngày 27 /4/2021, về một số kỹ năng phát hiện vi phạm trong việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính; Quy chế phối hợp số 608/QCPH/VKSND-TAND ngày 13/10/2020 giữa VKSND và TAND tỉnh và các Quy chế phối hợp giữa VKSND cấp huyện với TAND cùng cấp về phối hợp trong việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, trong tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính rút kinh nghiệm; Quy chế phối hợp số 01/QCPH/BCSĐUBND-BCSĐVKSND ngày 21/6/2021) giữa Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Quy chế phối hợp giữa VKSND cấp huyện với UBND cùng cấp, về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND ở địa phương.

Cùng với Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh, đồng chí đã chủ động, tích cực chỉ đạo, đôn đốc VKSND 2 cấp tỉnh Lai Châu trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao; triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2021, với nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi đã triển khai ở các lĩnh vực công tác, trong 6 tháng đầu năm 2021, trong tổng số 130 chỉ tiêu về nghiệp vụ có  99 chỉ tiêu phát sinh, đơn vị đã thực hiện vượt 36 chỉ tiêu, đạt 54 chỉ tiêu, đang thực hiện 09 chỉ tiêu theo Nghị quyết 96 của Quốc hội và chỉ tiêu ngành giao.

Trong công tác cũng như đời sống thường ngày, đồng chí Phùng Ngọc Thanh luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm trước công việc; về ý chí rèn luyện, phấn đấu; là tấm gương giản dị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, chí công vô tư, cần mẫn, trách nhiệm, khách quan, công tâm, là tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí còn là một tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu khoa học, thực sự mẫu mực để cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Lai Châu học tập noi gương. là người lãnh đạo đầu tiên đi học sau đại học, từ đó xây dựng thành phong trào học sau đại học trong Ngành KSND tỉnh Lai Châu. Qua đó, phát động, xây dựng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ, đến nay hàng năm phong trào đã đi vào nề nếp. Riêng cá nhân đồng chí từ năm 2010 – 2019, đã được UBND tỉnh Lai Châu quyết định công nhận 09 sáng kiến cấp tỉnh. Thường xuyên hàng năm, lựa chọn xây dựng các giải pháp công tác, trên cơ sở đó xây dựng Tài liệu tập huấn cho các đơn vị ở VKSND hai cấp thực hiện.

Trong quá trình cống hiến, xây dựng Ngành, ở cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 04 lần được VKSNDTC tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ngành; 17 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Nhiều đơn vị do đồng chí trực tiếp lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ là những Tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng Bằng khen của VKSNDTC, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Huân chương lao động Hạng III của Chủ tịch nước.

Nhìn lại những cống hiến của đồng chí Phùng Ngọc Thanh đối với ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu nói riêng, ngành Kiểm sát nói chung, có thể nói, đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho lớp cán bộ lãnh đạo năng động, tri thức và nhiệt huyết ngày nay của ngành Kiểm sát, là một tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với tấm lòng yêu Ngành, yêu nghề, chắc chắn đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh, phát triển, tích cực góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh người cán bộ, Kiểm sát viên tận tụy, trách nhiệm "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng mà các thế hệ cán bộ Kiểm sát đi trước đã dày công vun đắp. Tấm gương sáng của đồng chí Phùng Ngọc Thanh sẽ luôn là nguồn khích lệ, động viên, cổ vũ cho lớp lớp thế hệ trẻ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập noi theo.

 

                                                                                            Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE