THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 08/04/2021

                                                                 THÔNG BÁO

                   Tuyển dụng Hợp đồng lao động làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

                                          và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021

 

 
   

Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công thức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-VKSTC, ngày 01/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ vào nhu cầu công việc, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động như sau:

 I. Số lượng, vị trí việc làm:

1. Số lượng: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm: nhân viên bảo vệ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

II. Tiêu chuẩn:

1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu ( ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

2. Yêu cầu về giới tính: Nam từ 18 tuổi trở lên .

3. Yêu cầu về trình độ: tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

4. Yêu cầu về nhân thân: có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương xác nhận; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của địa phương; không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.

5. Yêu cầu về sức khỏe: có đủ sức khỏe để làm việc được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. Hồ sơ dự tuyển

1.Đơn xin việc

2. Bản lý lịch tự khai (dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú có thời hạn không quá 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

4. Bản sao chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu (có chứng thực).

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực).

6. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Chú ý: Người nộp hồ sơ dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong hồ sơ của mình; hồ sơ dự tuyển không trúng tuyển không trả lại cho cá nhân.

IV. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng thông qua xét tuyển

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian: từ ngày Thông báo đến tháng 5 năm 2021 trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuấn

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, Tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, số điện thoại 0369669585.

Tải lý lịch tại đây: https://drive.google.com/file/d/1JYMr1dqD4qYwsdUmCUUm8SgULcch0AGG/view?usp=sharing