Tuyên truyền pháp luật tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 25/10/2021

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho người đang tái hòa nhập cộng đồng tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

 

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-TTTVPL &TGPL ngày 05/10/2021 của Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý - Hội luật gia tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho người đã chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập công đồng năm 2021.

 

Ngày 18/10/2021, tại Hội trường nhà văn hóa – UBND xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý - Hội luật gia tỉnh Lai Châu thực hiện chương trình phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người đang tái hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ và tự giác chấp hành tốt nội quy, quy chế quản lý của địa phương nơi cư trú, bảo đảm cho người đang tái hòa nhập cộng đồng được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

         Đ/c Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Lai Châu đang tuyên truyền PBGDPL

 

Nội dung tuyên truyền là các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, về các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự, những quy định có liên quan đến trợ giúp pháp lý đối với người đang tái hòa nhập cộng đồng. Buổi tuyên truyền với sự tham gia của gần 50 lượt người là những người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương.

 

Thông qua công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý nắm bắt được tình hình nhận thức pháp luật, thi hành pháp luật, những khó khăn và nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người đang tái hòa nhập cộng đồng để kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng, chính quyền các cấp khắc phục.

                                                                         Tổ tuyên truyền, VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE