UBND huyện Than Uyên và VKSND huyện Than Uyên ký kết Quy chế phối hợp

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 01/11/2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

          Tham dự Lễ ký Quy chế phối hợp có đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc UBND huyện. Đại diện VKSND huyện có đồng chí Nguyễn Trưng Vương, Viện trưởng, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị. Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Viện, đồng chí Viện trưởng, VKSND huyện Than Uyên đã thông qua dự thảo nội dung của Quy chế phối hợp đồng thời tổng hợp các ý kiến tham gia tại buổi lễ.

 

Đ/c Lò Văn Hương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Trưng Vương, Viện trưởng VKSND huyện ký Quy chế phối hợp

 

Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua nội dung của Quy chế, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các bộ phận, cơ quan chuyên môn của hai cơ quan tích cực, chủ động, tham mưu thực hiện tốt các nội dung đã ký kết góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

 

                                                                        Nguyễn Hạnh VKSND huyện Than Uyên

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE