Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 25/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 05/HĐPHLN-TGPL ngày 06/8/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021.

 

Ngày 19/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm tra việc phổ biến, quán triệt, truyền thông Luật trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BTC-BQP-TANDTC-VKSNDTC đối với các cơ quan tiến hành tố tụng về chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, giải thích về quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý trong tố tụng.

           Đ/c Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp TGPL tỉnh Lai Châu triển khai Kế hoạch kiểm tra

 

Việc phổ biến, quán triệt, truyên truyền Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hình sự tại địa phương, giúp cho người được trợ giúp pháp lý nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bảo đảm các đối tượng là người  bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan… thuộc diễn được trợ giúp pháp lý được tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

                                                                                                           Tổ tuyên truyền, VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE