VKSND huyện Nậm Nhùn tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 12/01/2022

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu về việc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, sáng ngày 11/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lò Văn Vượng, Viện trưởng VKSND huyện Nậm Nhùn; các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lò Văn Vượng, Viện trưởng VKSND huyện báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021, trong đó tập trung đánh giá rõ những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót trong kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 để bàn phương hướng, giải pháp khắc phục, tháo gỡ trong năm 2022 của đơn vị; phân tích, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm trong Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022, Kế hoạch số 01/KH-VKS, ngày 07/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân Lai Châu năm 2022 và dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị.

                                      Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2022

 

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị đã nghe 08 ý kiến thảo luận về phương hướng, biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022, đặc biệt là những giải pháp đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, tự đào tạo, công tác tự kiểm tra, hướng dẫn, công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để Lãnh đạo đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Văn Vượng, Viện trưởng VKSND huyện Nậm Nhùn đã kết luận những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Kế hoạch công tác năm, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn thể đơn vị và các bộ phận công tác, yêu cầu các bộ phận khẩn trương xây dựng các kế hoạch chuyên đề được giao để tổ chức thành công nhiệm vụ công tác năm 2022.

                                                                                              Nông Bình, VKSND huyện Nậm Nhùn

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE