VKSND huyện Tam Đường chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp liên ngành tố tụng 6 tháng đầu năm 2020

Người đăng: - ngày đăng: 17/07/2020

Ngày 16/7/2020, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, liên ngành tố tụng huyện Tam Đường đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành để đánh giá kết quả công tác phối hợp 06 tháng đầu năm 2020, đề ra nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Đình Đạt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo, điều tra viên, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên,  chấp hành viên, thẩm phán, thư ký của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục THADS huyện Tam Đường.

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 

 

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Bùi Thị Minh Quế - Phó Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành 6 tháng đầu năm 2020. Các ý kiến trong Hội nghị cơ bản đều nhất trí cao với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo. Đại diện các cơ quan tố tụng đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá tình hình vi phạm, tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt hơn công tác 06 tháng cuối năm 2020.

          Kết luận Hội nghị, Liên ngành tố tụng huyện Tam Đường thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 như sau: Tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành;  tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối tố tụng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc giải quyết các vụ án, vụ việc đúng quy định pháp luật, đảm bảo không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020 của từng ngành; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp mà liên ngành đã ký kết ; Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng của từng ngành. Phấn đấu trong 06 tháng cuối năm xác định 02 vụ án điểm trở lên, phối hợp tổ chức 03 phiên toàn rút kinh nghiệm trở lên và đưa 02 vụ án hình sự xét xử lưu động tại địa phương thường xuyên xảy ra tội phạm, điểm nóng về an ninh trật tự tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về vi phạm, tội phạm góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá,  xã hội trên địa bàn huyện Tam Đường./.

 

     Tổ tuyên truyền – Viện kiểm sát nhân dan huyện Tam Đường