VKSND huyện Tân Uyên chủ trì Hội nghị sơ kết liên ngành tố tụng huyện Tân Uyên

Người đăng: - ngày đăng: 22/07/2020

Vừa qua, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên, liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án -  Chi Cục THADS đã tổ chức hội nghị liên ngành để đánh giá kết quả công tác phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Sơn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Uyên chủ trì hội nghị. Về phía Công an huyện Tân Uyên có đồng chí Nguyễn Mạnh Tân, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên và các Điều tra viên, cán bộ điều tra. Về phía Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên có đồng chí Dương Thị Tuyết Thanh Chánh án; Thẩm phán, thư ký Tòa án. Về phía Chi Cục THADS có đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Chi Cục trưởng và các chấp hành viên.

                       

 

          Hội nghị đã thông qua báo cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng, đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm và kết quả đạt được trong công tác phối hợp liên ngành như: Trong 6 tháng đầu năm 2020, không xảy ra tình trạng trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có trường hợp khởi tố, truy tố, xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện đã thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu nghiệp vụ đạt ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế mà các cơ quan tiến hành tố tụng đã thiếu sót trong 6 tháng đầu năm 2020. Kết thúc hội nghị: đồng chí Hoàng Văn Sơn nhấn mạnh “Công tác phối hợp liên ngành trong 6 tháng đầu năm cũng như những năm trước đã đạt hiệu quả rất tốt, đặc biệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện tốt. Bước sang 6 tháng cuối năm, liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tân Uyên phải triển khai thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, tăng cường các biện pháp để hiệu quả phối hợp; chú trọng xác định  án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương./.

 

Văn Đanh - VKSND huyện Tân Uyên