VKSND tỉnh Lai Châu ký kết Quy chế phối hợp với TAND cùng cấp

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 13/10/2020

 

Ngày 13/10/2020, tại trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu, VKSND tỉnh Lai Châu đã chủ trì ký kết Quy chế phối hợp với TAND tỉnh Lai Châu trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự; vụ án hành chính; việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

 

Lãnh đạo VKSND tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Ngành

 

Theo Quy chế, công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính được hai Ngành phối hợp ngay từ khi Viện kiểm sát nhận được thông báo thụ lý vụ việc do Tòa án chuyển đến và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ cho đến khi vụ việc được giải quyết xong theo quy định của pháp luật.Quy chế phối hợp giữa VKSND và TAND tỉnh gồm 5 phần, 17 điều, các nội dung trong Quy chế thể hiện rõ về phạm vi, mục đích, nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự; vụ án hành chính; việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; việc tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính rút kinh nghiệm; công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn đối với VKSND và TAND cấp huyện.

Điểm nổi bật của Quy chế, là đã quy định nội dung tạo cơ chế để Kiểm sát viên và Thẩm phán chủ động phối hợp với nhau trong suốt quá trình thụ lý, giải quyết các vụ việc. Sau mỗi lần tiếp nhận, thu thập được các tài liệu, chứng cứ mới, Thẩm phán sẽ chủ động thông tin cho Kiểm sát viên kịp thời tiếp cận, sao chụp các tài liệu, chứng cứ mới thu thập được để lập hồ sơ kiểm sát, cùng Thẩm phán nghiên cứu, qua đó trao đổi với nhau về các mâu thuẫn, vi phạm đã phát hiện để có kế hoạch xác minh, làm rõ, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

 

Song song với nội dung phối hợp trong giải quyết các vụ việc, Quy chế cũng quy định cụ thể về các mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành giữa những người được phân công tiến hành tố tụng, những người được phân công thực hiện nhiệm vụ trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi Ngành về tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính rút kinh nghiệm và về công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn đối với hai Ngành cấp huyện. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính của TAND và công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính của VKSND hai cấp ở tỉnh Lai Châu.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi Lễ


Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đã khẳng định, việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND với TAND tỉnh lần này đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai ngành, hai cấp trong tỉnh Lai Châu. Đồng thời nhấn mạnh, thông qua Quy chế phối hợp lần này, sẽ góp phần quan trọng đảm bảo cho công tác thụ lý, giải quyết, xét xử của TAND và công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của VKSND đối với vụ, việc dân sự; vụ án hành chính; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn. Góp phần quan trọng bảo vệ quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   Nguyễn Văn Đông, VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE