VKS tỉnh Lai Châu: 100% cán bộ được kiểm tra không sử dụng ma túy

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 03/10/2016

Thực hiện quy định của VKSND tối cao và chủ trương của lãnh đạo VKSND tỉnh Lai Châu, VKSND tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch số 04/KH-VKS-TTr, ngày 26/5/2014 về việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong ngành Kiểm sát Lai Châu.

 

Trên cơ sở đó VKS tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở y tế xây dựng kế hoạch chi tiết và tiến hành kiểm tra đối với tất cả công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát Lai Châu. Qua 03 đợt kiểm tra tại 08 VKS cấp huyện và VKS tỉnh thì 100% số cán bộ được kiểm tra và kiểm tra lại đều âm tính với Morphin.

 

Ảnh Cán bộ y tế kiểm tra ma túy bằng phương pháp kiểm tra nước tiểu.

Viện trưởng VKSND tỉnh đã tuyên dương cán bộ, công chức trong ngành đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, của ngành về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra việc chấp hành đối với cán bộ, công chức tại đơn vị mình chưa được kiểm tra và gửi kết quả về VKSND tỉnh Lai Châu.

                                                                                                                                   Trọng Bính

Thông tin tác giả:

Lê Trọng Bính

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

ĐT: 0983209286

Email: letrongbinhvks@gmail.com

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE