Hướng dẫn dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 304 và 305 BLHS

Hướng dẫn dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 304 và 305 BLHS

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 30/03/2021

Hướng dẫn dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 304 và 305 BLHS

Xem tiếp >>
Điểm mới đáng lưu ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020.

Điểm mới đáng lưu ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020.

Người đăng: vkslaichau - Ngày đăng: 26/03/2021

Thành lập tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Xem tiếp >>
Hội nghị tập huấn xác định vị trí việc làm

Hội nghị tập huấn xác định vị trí việc làm

Người đăng: tienmd - Ngày đăng: 05/10/2016

Phú Thọ: Khai mạc Hội nghị tập huấn xác định Vị trí việc làm trong ngành Kiểm sát nhân dân

Xem tiếp >>
VKS tỉnh Lai Châu: 100% cán bộ được kiểm tra không sử dụng ma túy

VKS tỉnh Lai Châu: 100% cán bộ được kiểm tra không sử dụng ma túy

Người đăng: tienmd - Ngày đăng: 03/10/2016

Thực hiện quy định của VKSND tối cao và chủ trương của lãnh đạo VKSND tỉnh Lai Châu, VKSND tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch số 04/KH-VKS-TTr, ngày 26/5/2014...

Xem tiếp >>
Bế mạc kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XIV

Người đăng: tienmd - Ngày đăng: 03/10/2016

Xem tiếp >>